Algemene Voorwaarden
AANDACHTSPUNTEN & ALGEMENE VOORWAARDEN

Organisatie
De Rotary Santa Run Leiden wordt georganiseerd door de Stichting Sport in Beeld. Rotary Santa Run® is een merknaam.
De overkoepelende organisatie is Stichting Rotary Santa Run en bestaat sinds 2008. Er zijn ca. 60 steden met een Rotary Santa Run.


Rennen of wandelen?
Het is een fun-wandeltocht (zonder wedstrijdelement) voor het goede doel. Wandelen dus.

Lengte en duur.
Het parcours is ongeveer 3,5 kilometer lang. De diverse acts en traktaties onderweg zullen ervoor zorgen, dat het wandeltempo per deelnemer(groep) verschilt. Voor 20:00 uur moet de allerlaatste kerstman binnen zijn.

Datum en tijden
Zie de site voor alle dagen en tijden, zowel van de ‘ophaaldagen’ als de Rotary Santa Run zelf. leiden.rotarysantarun.nl

Route, verkeersregels en gedrag
De route gaat door het centrum van Leiden. Bij de oversteekpunten staan verkeersregelaars en langs de route onze vrijwilligers. Volg alstublieft hun aanwijzingen op en respecteer de overige weggebruikers. Houd je aan de verkeersregels en andere gebruikelijke regels van openbare orde. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Wees attent op mogelijke obstakels, zoals paaltjes.

Aansprakelijkheid
De organisatie spant zich in om de route zo veilig mogelijk te maken. Zo is er ook een mobiele EHBO-post. Toch is deelname op eigen risico. Voor letsel of schade die tijdens of rondom de Rotary Santa Run is opgelopen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De Stichting Sport in Beeld is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Rotary Santa Run verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden. 

CM Tickets is in ieder geval gerechtigd prijsverhogingen die voortvloeien uit een verplichting ingevolge wet- en regelgeving door te berekenen aan Klant. CM Tickets zal Klant zo veel mogelijk vooraf van dergelijke prijsverhogingen op de hoogte stellen.

Inschrijftermijn
De voorinschrijving is per <> online geopend via onze website <> en sluit de vrijdag voor aanvang van het evenement. Er is geen beperkte mogelijkheid tot directe voorinschrijving. De data zullen t.z.t. via onze website en Facebookpagina bekend worden gemaakt. Inschrijvingen op de dag zelf, zullen deze editie niet mogelijk zijn, wees er op tijd bij!

Nadat het geld op onze rekening is bijgeschreven, ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijfnummer. Hierna krijgt u de handleiding per e-mail.

Deelname
Deelname staat open voor iedereen met een geldig deelnamebewijs.

Wat krijg je voor je bijdrage
• Een complete kerstman/vrouw-outfit (volwassene, jongen of meisje).
• Een erg leuke wandeling door het centrum van Leiden.
• Verschillende acts en heerlijke traktaties.
• Aan het eind ontvang je een herinneringsmedaille.
• Je draagt met je deelname bij aan de goede doelen.

Startnummer, kleding en schoenen
Het zichtbaar dragen van een startnummer is verplicht. Per deelnameticket heb je recht op één complete kerstman/vrouw-outfit.
De Rotary Santa Run Leiden is een ontspannen wandeling, toch adviseren we om sportieve en comfortabele schoenen te dragen.
Bij regen… poncho’s!

Als het weer daartoe aanleiding geeft, zijn op de Koornbrug tussen 17:00 uur en 18:00 uur doorzichtige poncho’s te koop. Uiteraard gaat de opbrengst hiervan naar de goede doelen. Voor twee euro loop je er rood-wit én droog bij.

Verhindering en afgelasting
Bij uitzonderlijke omstandigheden, waaronder zeer slecht weer, zal de organisatie mogelijk gedwongen zijn om de Rotary Santa Run af te gelasten, in te korten of eerder te beëindigen.

Na inschrijving of afgelasting kan niet het hele bedrag worden teruggegeven. Ook niet bij ziekte of een andere serieuze reden van verhindering. Per ticket houdt de organisatie 3,50 euro in. Alle opbrengsten gaan uiteraard gewoon naar de goede doelen.

Persoonsgegevens
Gegevens van ingeschreven wandelaars worden uitsluitend gebruikt voor mededelingen, die verband houden met de Rotary Santa Run Leiden. Op de sites van Rotary Santa Run worden geen persoonsgegevens bewaard.
Zie hier meer info over de opslag van persoonsgegevens.

Privacy, foto’s en film
De Rotary Santa Run vindt plaats in openbare ruimtes, waar vrij gefotografeerd en gefilmd mag worden. Zo ook door de organisatie van de Rotary Santa Run Leiden. Door deelname ga je ermee akkoord dat de organisatie foto’s en film gebruikt voor communicatie over de Rotary Santa Run Leiden.

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Stichting Sport in Beeld en de Rotary Santa Run Leiden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Sport In Beeld. 

Geneeskundig onderzoek
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.  Stempelen?

Muziek
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. 

Afval
Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u een afvalbak tegenkomt. Houd Leiden schoon!